SQL – Data Modeling Cursus / Training

Je leert hoe je een informatiesysteem kan analyseren en omzetten naar een datamodel, dit proces noemen we data modeling. Met het datamodel kan je vervolgens een database maken waar je een applicatie mee van gegevens kan voorzien.

Wat leer je tijdens de cursus of training data modeling?

  • verschil tussen data en informatie
  • wat entiteiten, attributen, rijen, kolommen en tabellen zijn
  • hoe kies je het juiste datatype?
  • normaliseren
  • ontdubbelen; weghalen van redundante gegevens
  • visualiseren
  • maken van relaties in de database
  • koppelingen maken naar bijv. PHP, VBA, EXCEL, MS ACCESS
datamodel data modeling northwind database
Voorbeeld van een grafische weergave van het resultaat van data modeling (Northwind database)

Geschikt voor alle verschillende soorten databases

Het modelleren van data is toepasbaar voor alle gestructureerde databases in de markt; ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, MySQL, PostGres en vele anderen.

Deze training sluit goed aan op de T-SQL training; het daadwerkelijk toepassen van Transact Structured Query Language vraagstellingen op de database.

Haal meer informatie uit je data!

We beginnen in een beheer applicatie, later vanuit je applicatie of het pakket dat jij graag gebruikt. Haal veel meer informatie uit je data!